نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

همت شیخی

مشاهده همه

همت شیخی

مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی فناوری اطلاعات
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :