دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

علی نادری

مشاهده همه

علی نادری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.naderi@kut.ac.ir