یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

سید کمال جلالی

مشاهده همه

سید کمال جلالی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : jalalikamal@yahoo.com