دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

پیمان مرادی

مشاهده همه

پیمان مرادی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :