یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

خاطره مرادی

مشاهده همه

خاطره مرادی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای برق-مخابرات
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1097 پست الکترونیکی : kh.moradi@kut.ac.ir