یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

هدایت صبوری

مشاهده همه

هدایت صبوری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی مهندسی برق/گرایش قدرت
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :