یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

علیرضا دودمان تیپی

مشاهده همه

علیرضا دودمان تیپی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.doodman@gmail.com