یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

فرایندها و راهنماهای آموزشی

۱۳۹۷/۰۸/۰۸

 راهنمای انتخاب واحد در سیستم گلستان

 راهنمای ثبت درخواست گواهی اشتغال بتحصیل

راهنمای ثبت درخواست دانش آموختگی

راهنمای ثبت درخواست شورای آموزشی

راهنمای خروج از کشور ویژه پسران

مراحل درخواست تشکیل کلاس حل تمرین توسط دانشجو

مراحل دانش آموختگی

راهنماي ارسال مدارك دانش آموختگان بصورت غيرحضوري 

راهنمای درخواست کاراموزی در پیشخوان خدمت برای دانشجویان

راهنمای تعیین استاد راهنمای درس پروژه دانشجویان کارشناسی

 

لیست فرایندهای آموزشی دانشجویان

 

نوع فرآیند

ردیف

نام فرآیند

شماره فرآیند

 

پایان تحصیلات

1

دانش آموختگی و مراحل صدور مدرک

BS 101

2

درخواست مدرک معادل کاردانی

BS 102

3

انصراف از تحصیل دانشجو

BS 103

 

 

مهمانی و انتقال

4

پذیرش مهمان از دانشگاه دیگر

BS 104

5

معرفی دانشجوی مهمان به دانشگاه دیگر

BS 105

6

انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر

BS 106

7

انتقال توام با تغییر رشته

BS 107

 

 

 

درخواست های دانشجویی

 

 

 

 

8

حذف اضطراری درس

BS 108

9

حذف پزشکی

BS 109

10

ثبت درخواست جهت طرح در شورا

BS 110

11

حذف ترم

BS 111

12

معرفی دانشجوی مهمان تکدرس به دانشگاه دیگر

BS 112

13

تغییر رشته داخلی

BS 113

14

کارآموزی

BS 114

15

معرفی به استاد

BS 115

16

گواهی اشتغال به تحصیل

BS 116

17

تعیین استاد راهنمای درس پروژه

BS 117

محدودیت های مرتبط با مشروطی بیش از حد مجاز اتمام سنوات یا عدم مراجعه

18

درخواست ادامه تحصیل

BS 118

19

درخواست افزایش سنوات دانشجو

BS 119

20

بازگشت به تحصیل

BS 120

سایر

21

برگزاری کلاس حل تمرین

BS 121