یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

معاونت اداری و مالی

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

دکتر مجید محدثی

معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

معرفی:

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه متولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در خصوص نظام اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوّبات است و اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط مالی و اداری را بر عهده‌دارد و زمینه لازم برای تحقق اهداف آموزش عالی را فراهم می‌نماید.

واحدهای زیرمجموعه:
4مسعود محبی

مدیر امور مالی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

5

مصطفی دلگشایی
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

وظایف و اختیارات:

 • ساماندهی و برنامه‌ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری
 • برنامه‌ریزی برای درآمدزائی و افزایش منابع مالی با اتکاء بر توان عملی و تخصصی دانشگاه
 • سیاست گذاری برای بهینه ‌سازی و تعدیل هزینه‌های جاری
 • اظهار نظر درباره سازمان و تشکیلات اداری حوزه معاونت
 • سیاست‌گذاری، مدیریت و ارزیابی منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری کارکنان و حفظ انضباط اداری
 • ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان و بازنگری در نظام ارزشیابی
 • فراهم آوردن تسهیلات و ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیأت علمی و کارکنان
 • تأمین، اصلاح و نگهداری تأسیسات زیربنایی پردیس دانشگاه
 • تکمیل و بازنگری طرح جامع ساماندهی و زیباسازی فضای فیزیکی
 • نظارت و بهبود بخشیدن وضعیت ترافیک و حمل و نقل
 • نظارت بر امور ساختمان‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی
 • انجام امور حقوقی دانشگاه
 • مطالعه و پی‌گیری در خصوص احداث ساختمان‌ها و طرح‌های عمرانی جدید
 • تأمین، توزیع و بهینه‌سازی منابع آبی متناسب با نوع مصرف.
 • انجام مطالعات در خصوص طراحی الگوی جامع شهری دردانشگاه
 • تعامل با سازمان‌های دولتی و خصوصی برای گسترش زمینه‌های همکاری
 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پشتیبانی و تدارک نیازمندی‌های دانشگاه