یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۴۰۰/۱۲/۰۲

انتصابات جدید دانشگاه صنعتی کرمانشاه

طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ مدیر ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکز رشد، سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و همچنین سرپرست دانشکده های مدیریت مهندسی و فناوری اطلاعات این دانشگاه منصوب شدند. 


به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ طی احکامی جداگانه از سوی دکتر علیرضا دودمان تیپی، سرپرست دانشگاه، دکتر سجاد رسائی (عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک) به عنوان "مدیر ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکز رشد"، دکتر مهدی خزایی (عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر) به عنوان" سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل" و دکتر سید رحیم مرجانی (عضو هیأت علمی گروه مهندسی راه آهن) به عنوان "سرپرست دانشکده های مدیریت مهندسی و فناوری اطلاعات" دانشگاه صنعتی کرمانشاه منصوب شدند.


روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک، از خداوند متعال برای ایشان توفیق خدمت مجدانه و مخلصانه، مسئلت می نماید.

سوالی دارید؟