شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۷/۰۷/۰۲

تخصیص مبلغ جمع آوری شده از طرح خیریه قاب مهربانی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ سال گذشته طرح خیریه قاب مهربانی با همت کانون فیلم و عکس دانشگاه صنعتی کرمانشاه و همکاری مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با گرفتن عکس پرسنلی از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در راستای گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری برگزار شد. در این طرح به ازای هر عکس پرسنلی، مبلغی از سوی افراد به طرح خیریه قاب مهربانی اهدا گردید.

 امروز دوشنبه 2مهرماه 1397، مبلغ جمع آوری شده از این اقدام خداپسندانه در اختیار اموردانشجویی دانشگاه، جهت کمک هزینه تغذیه دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه قرار گرفت.

دانشگاه صنعتی کرمانشاه از این اقدام خداپسندانه همکاران و دانشجویان قدردانی می نماید.

سوالی دارید؟