چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

رویدادها و همایش ها

مشاهده همه
۱۴۰۱/۰۴/۲۵

🔊اولین همایش ملی دانشجویی مسئله باز با محوریت بازی وارسازی

🔊دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می کند: 

💡اولین همایش ملی دانشجویی مسئله باز با محوریت بازی وارسازی

⏳زمان: ۲۸تیرماه ۱۴۰۱

🌏وبسایت همایش: 
rvp.shahroodut.ac.ir


✍️روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
🆔@kut_news
https://eitaa.com/kut_new

سوالی دارید؟