دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۹/۰۷/۰۸

علوم مهندسی

علوم مهندسی رشته ­ای بین ‌رشته‌ ای است که از ارتباط نزدیک حوزه‌­های مختلفی از علوم فیزیک، ریاضی و مهندسی تشکیل می ‌شود و فرصتی است تا دانشجویان ضمن فراگیری فنون مهندسی بتوانند علائق خود در حوزه‌های مختلف علوم را نیز دنبال کنند.این رشته شامل دو گرایش زیست محیطی و علوم محاسباتی می باشد :

  • علوم محاسباتی :

حل مسائل پیچیده و دشوار مهندسی، با استفاده از تکنیک های مدلسازی و محاسبات علمی که در گرایش علوم مهندسی محاسباتی آموزش داده می شوند، امکانپذیر خواهد بود. برای پرورش مهارت مدلسازی و شبیه سازی فناوریهای بزرگ در آزمایشگاهها آمادگی لازم رو در دانش آموختگان این رشته فراهم می کند.

چارت درسی گرایش علوم محاسباتی

  • زیست محیطی :

حفاظت از محیط زیست و کمک به بهبود آن با بررسی اصول شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی و استفاده از آنالیزهای مهندسی هست.

چارت درسی گرایش زیست محیطی

آینده شغلی

معلم-پژوهشگر در پروژه‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی ، آلودگی‌های محیط زیست ، بهداشت و ایمنی محیط زیست و ... به عنوان پیمانکار ، مشاور - سازمان های شهرداری، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان هواشناسی، سازمان منابع طبیعی و....

مدیر گروه

ایمیل

شماره داخلی

دکتر مهدی رنجبر رویین تن

 

1157

کارشناس گروه

 

 

مهندس یوسف آوخ

 

1179