سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۹/۰۷/۰۷

مهندسی عمران

مهندسان عمران در طراحی و ساخت بسیاری از زیرساخت ها مانند راه‌ها، پل‌ها، سدها، سازه‌های دریایی برای سکوهای نفتی، آشیانه‌های هواپیما و خانه‌های مسکونی مقاوم در مقابل زلزله مشارکت دارند. متخصصانی که یا در دفترهای مشاوره به طراحی پروژه‌های فوق می‌پردازند و یا مجری کارهای عمرانی مذکور بوده و به کیفیت اجرای آن‌ها نظارت دارند.

آینده شغلی

وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، جهاد سازندگی و نیرو به صورت گسترده‌تر و سایر وزارت‌خانه‌ها، اداره‌ها، سازمان‌ها، مراکز دولتی و خصوصی نظیر وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، کشاورزی، فرهنگ و آموزش عالی، بانک‌ها و ... به صورت مستقیم برای کارهای عمرانی خود مثل طرح و محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا، نیاز به استخدام مهندسان عمران دارند.

 

چارت درسی گروه مهندسی عمران

 

مدیر گروه

ایمیل

شماره داخلی

حسن زیبا سخن h.zibasokhan@kut.ac.ir

1153

کارشناس گروه

 

 

مهندس امیر آزادبخت

 

1222

 

اعضا هیئت علمی:

نام و نام خانوادگی

 

استاد راهنما

شماره داخلی

دکتر شیده احتشام راد

استادیار

1401 1155

دکتر امید رشیدیان

استادیار

 1397 و ماقبل

1172

 دکتر یزدان شمس ملکی

استادیار 1398

1171

دکتر مهدی ایزدپناه

استادیار

1399

1154
دکتر حسن زیبا سخن استادیار 1400

1153

دکتر امید سیداشرف

استادیار

 

1165