چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۴۰۱/۰۵/۰۹

مهندسی برق ( قدرت و کنترل)

 

گرایش قدرت


مسایل مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق در تخصص مهندس برق با گرایش قدرت است. در این گرایش دو زمینه تخصصی وجود
دارد که عبارتند از: ماشین های الکتریکی و سیستم های قدرت. مهندس برق با تخصص ماشین های الکتریکی، در زمینه طراحی
موتورهای الکتریکی مورد استفاده در صنایع مختلف، مشاوره در نصب و راه اندازی ژنراتورهای نیروگاهی، طراحی درایو (مدارهای
الکترونیک قدرت مورد استفاده جهت راه اندازی و کنترل ماشین های الکتریکی) مهارت و تسلط لازم را دارا می باشد. طراحی و نظارت بر شبکه قدرت، طراحی نیروگاه ها و مشاوره در زمینه احداث نیروگاه هایی که با انرژی های نو کار می کنند، در تخصص مهندس برق با گرایش سیستم های قدرت است. با توجه به نیاز گسترده به انرژی و نیز نرخ رشد انرژی الکتریکی در کشورمان، باید ظرفیت تولید کشور افزایش یابد که این کار نیازمند احداث و راه اندازی نیروگاه های جدید توسط مهندسان برق با گرایش قدرت می باشد. در مجموع افرادی که خلاق و علاقه مند به کارهای فنی بوده و در حل مساله و تصمیم گیری توانمندند، برای شغل مهندسی برق (قدرت) مناسب می باشند.

 

گرایش کنترل


‏مهندس برق با گرایش کنترل به کنترل فرآیندها و خروجی هایش با توجه به ورودی های آن می پردازد. حیطه فعالیت فارغ
التحصیلان گرایش کنترل مختص به حوزه برق و الکترونیک نمی باشد و شاید بتوان گفت که در صنایع مختلف مانند سیمان،
خودرو سازی، ذوب آهن، صنایع نظامی، صنایع هسته ای و ... حضور مهندس برق با گرایش کنترل لازم است.

 

چارت درسی گرایش قدرت (مقطع کارشناسی) - ماقبل 1400

چارت درسی گرایش قدرت (مقطع کارشناسی) - مابعد 1400

چارت ارشد سیستم قدرت

چارت ارشد ماشین و الکترونیک قدرت

چارت ارشد کنترل

سرفصل دروس مهندسی برق مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

  سمت ایمیل داخلی
دکتر هدایت صبوری مدیر گروه hedayat.saboori@gmail.com 1239

 

 

اعضاء هیأت علمی

شماره داخلی

دکتر مهدی احمدی جیر دهی

دانشیار

m.ahmadi@kut.ac.ir

 

قدرت

 

1202

دکتر وحید عباسی

استادیار

va.abbasi@kut.ac.ir

 

قدرت

 

1225

دکتر سیروس همتی

استادیار

s.hemmati@kut.ac.ir

 

قدرت

 

1060

دکتر رضا همتی

دانشیار

r.hemmati@kut.ac.ir

 

قدرت

 

1038

دکتر هدایت صبوری

استادیار

h.saboori@kut.ac.ir

 

قدرت

 

 1239 

دکتر علیرضا دودمان تیپی

استادیار

a.doodman@gmail.com

 

کنترل

 

 

دکتر صبحی بنی اردلانی

استادیار

s.baniardalani@kut.ac.ir

 

کنترل

 

1237

 

 

 

کارشناسان آزمایشگاه و گروه ایمیل داخلی
رضا ملکشاهی کارشناسی مهندسی برق r.malekshahi@kut.ac.ir 1203
سعید حقیری کارشناسی ارشد مهندسی برق

s.haghiri@kut.ac.ir

1240
سجاد مهدوی  کارشناسی ارشد مهندسی برق - کارشناس گروه  s.mahdavi@kut.ac.ir 1128

 

 

آزمایشگاه های گروه برق

گروه‌های آموزشی