سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

دانشکده انرژی

دانشکده انرژی اولین دانشکده دانشگاه صنعتی کرمانشاه می باشد. در حال حاضر رشته های مهندسی برق که شامل ۴ گرایش است: ( ۱- قدرت ۲- مخابرات ۳- کنترل ۴- الکترونیک)، مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک، در این دانشکده دانشجو می پذیرند. در طرح توسعه این دانشکده راه اندازی سایر رشته ها، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موجود در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. پایه ­گذاری اصولی یک دانشکده بر مبنای استانداردهای دانشگاه­های پیشرفته جهان و مبتنی بر رعایت چارچوب دانشگاه پایدار، از جمله اهداف در نظر گرفته شده برای این دانشکده می باشد

اعضای هیات علمی

تماس

شماره تماس: 38305046
فکس: 02166128428
ایمیل: test@ok.com
آدرسی: کرمانشاه - بزرگراه امام خمینی(ره) - پردیس دانشگاه
کدپستی: 6715685420