جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۴۰۱/۰۵/۲۵

🔊اطلاعیه آموزش دانشگاه در خصوص نظرسنجی جهت برگزاری بهتر امتحانات پایان

🔊قابل توجه دانشجویان ترم تابستان 1401:

 

خواهشمند است در نظرسنجی ک جهت برگزاری بهتر امتحانات پایان ترم تابستان 4003 درنظر گرفته شده است شرکت نمایید.

جهت شرکت در سیستم گلستان از مسیر ارزشیابی --- نظرسنجی ---- پاسخگویی افراد به سوالهای نظرسنجی وارد شوید و سپس نوع نظرسنجی را 24 (حضوری و مجازی بودن امتحانات پایان ترم تابستان 4003) بگذارید و جستجو را از پایین صفحه کلیلک نمایید.

لینک انتخاب را فشاردهید و به سوال پاسخ دهید.در پایان نیز با بازگشت به جدول اصلی ، پایان پاسخگویی را فشار دهید.

 

                         

 

اداره آموزش کل دانشگاه صنعتی کرمانشاه

سوالی دارید؟