دوشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

آگهی مناقصه عمومی واگذاری انتشارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی کرمانشاه در نظر دارد نسبت به واگذاری انتشارات دانشگاه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اقدام نماید. لذا از متقاضيان دعــوت مي ­گردد در صورت تمایل، فایل­های پیوست را مطالعه نموده و ضمن بازدید از محل، جواز کسب معتبر و برگه پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته قرار داده و تا روز سه شنبه به تاریخ 97/۰8/01 به آقای دانایی­ مهر مستقر در طبقه اول سازمان مرکزی دانشگاه تحویل نمایند.

 

شرایط و قراداد انتشارات

فرم پیشنهاد قیمت انتشارات

سوالی دارید؟