چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۳۹۸/۰۷/۰۶

اطلاعیه فرآیند تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

باسمه تعالی

 

اطلاعیه فرآیند تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

به اطلاع دانشجویان گرامی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی کرمانشاه میرساند که از تاریخ 1398/06/12 فرآیند تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت انجام تسویه حساب به شرح ذیل میباشد:

 

۱.نگارش پایان نامه توسط دانشجو  و با هماهنگی استاد راهنما طبق قالب مشخص شده مصوب دانشگاه واقع در سایت دانشگاه، منوی آموزش- زیر منوی فرمها،

۲.دفاع از پایان نامه و انجام اصلاحات موردنظر اساتید راهنما، مشاور و داور،

۳.درج اسکن صفحه تاییدیه پایان نامه، امضاء شده توسط اساتید راهنما، مشاور و داور در صفحه مربوطه در پایاننامه توسط دانشجو، 

۴.تحویل فایلهای pdf و word مشتمل بر موارد: 

-متن کامل پایان نامه با رعایت بند 1 و2 و3 

-فرم تکمیل شده چکیده  فارسی پایاننامه، موجود در سایت دانشگاه، منوی آموزش- زیر منوی فرمها،  به استاد راهنما جهت بررسی و تایید نهایی،

ارسال فایل های تایید شده نهایی بند 4 در قالب یک فایل فشرده توسط استاد راهنما از طریق اتوماسیون اداری به کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه.

توجه: در مواردی که استاد راهنمای دانشجو از اساتید خارجی غیر هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه باشد، استاد راهنمای مذکور فایل تأیید شده‌ی پایان‌ نامه را برای مدیرگروه مربوطه ارسال خواهد کرد و مدیرگروه با رعایت موارد فوق آن را از طریق اتوماسیون اداری برای کتابخانه ارسال می‌ کند.        

 

             

 الفتیان

       رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

                                  

سوالی دارید؟