پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳

بهزاد مرادی

مشاهده همه

بهزاد مرادی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :