یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

مهدی رنجبر روئین تن

مشاهده همه

مهدی رنجبر روئین تن

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1157 پست الکترونیکی : m.ranjbar-roeintan@kut.ac.ir