چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

سجاد احمدیان

مشاهده همه

سجاد احمدیان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : s.ahmadian@kut.ac.ir