یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

یزدان شمس ملکی

مشاهده همه

یزدان شمس ملکی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی مهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1172 پست الکترونیکی : y.shamsmaleki@kut.ac.ir