یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

حسن زیباسخن

مشاهده همه

حسن زیباسخن

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ رشته مهندسی عمران گرایش سازه
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1153 پست الکترونیکی : h.zibasokhan@kut.ac.ir