دوشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۳

مهدی ایزدپناه

مشاهده همه

مهدی ایزدپناه

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی عمران گرایش سازه
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : m.izadpanah@kut.ac.ir