شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

سید رحیم مرجانی

مشاهده همه

سید رحیم مرجانی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه آهن
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ مهندسی راه آهن
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1115 پست الکترونیکی : r.marjani@kut.ac.ir