نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

حسن رسایی

مشاهده همه

حسن رسایی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی صنایع
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : Hasan.Rasay@gmail.com