نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

امید رشیدیان

مشاهده همه

امید رشیدیان

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی / مهندسی عمران
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : o.rashidian@kut.ac.ir