دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

همت شیخی

مشاهده همه

همت شیخی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : h.sheikhi@kut.ac.ir