چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

عبدالرضا روشنی

مشاهده همه

عبدالرضا روشنی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی صنایع
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.roshani@kut.ac.ir