نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

عبدالرضا روشنی

مشاهده همه

عبدالرضا روشنی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی صنایع
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.roshani@kut.ac.ir