یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

شیده احتشام راد

مشاهده همه

شیده احتشام راد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی عمران( گرایش برنامه ریزی حمل و نقل)
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : sh.ehtesham@kut.ac.ir