نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

مهدی خزایی

مشاهده همه

مهدی خزایی

رییس دانشکده فناوری اطلاعات
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :