دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

مهدی خزایی

مشاهده همه

مهدی خزایی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی کامپیوتر
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : khazaei84@gmail.com