نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

محمد جوادیان

مشاهده همه

محمد جوادیان

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق-الکترونیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : m.javadian@kut.ac.ir