نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

علی نادری

مشاهده همه

علی نادری

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :