چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

صبحی بنی اردلانی

مشاهده همه

صبحی بنی اردلانی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1237 پست الکترونیکی : s.baniardalani@kut.ac.ir