نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

صبحی بنی اردلانی

مشاهده همه

صبحی بنی اردلانی

عضوهیئت علمی گروه برق-کنترل
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : sobhibaniardalani@gmail.com