نسخه آزمایشی
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

صبحی بنی اردلانی

مشاهده همه

صبحی بنی اردلانی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :