نسخه آزمایشی
جمعه ۰۹ اسفند ۱۳۹۸

شعیب خانمحمدی

مشاهده همه

شعیب خانمحمدی

مدیر گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : sh.khanmohammadi@kut.ac.ir