نسخه آزمایشی
سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

زهرا گرگین کرجی

مشاهده همه

زهرا گرگین کرجی

رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی پزشکی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : z.gorgin@kut.ac.ir