نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

مهدی فلاحی

مشاهده همه

مهدی فلاحی

مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد / مهندسی حمل و نقل ریلی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : m.falahi@kut.ac.ir