دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲

هنگامه شمسی پور

مشاهده همه

هنگامه شمسی پور

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه آهن
مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی راه آهن
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : hshamsipoor@kut.ac.ir