یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

افشين مرادی

مشاهده همه

افشين مرادی

عضو هیئت علمی گروه فیزیک
مرتبه علمی :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ فیزیک (گرايش نانو اپتيک)
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.moradi@kut.ac.ir