نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

بهزاد قنبری

مشاهده همه

بهزاد قنبری

مدیر گروه علوم مهندسی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ریاضی کاربردی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : B.ghanbary@yahoo.com