یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

امید سید اشرف

مشاهده همه

امید سید اشرف

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترا/مهندسی عمران
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :