نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

سید کمال جلالی

مشاهده همه

سید کمال جلالی

مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :