نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

سید کمال جلالی

مشاهده همه

سید کمال جلالی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : jalalikamal@yahoo.com