شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

وحید قاسمی

مشاهده همه

وحید قاسمی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :