چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

محمود حشمتی

مشاهده همه

محمود حشمتی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :