نسخه آزمایشی
جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

محمود حشمتی

مشاهده همه

محمود حشمتی

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :