نسخه آزمایشی
جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

محسن صمیمی

مشاهده همه

محسن صمیمی

دبیر شورای انضباطی دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :