نسخه آزمایشی
سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

پریسا دارایی

مشاهده همه

پریسا دارایی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/شیمی کاربردی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : p.daraei@kut.ac.ir