یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

پریسا دارائی

مشاهده همه

پریسا دارائی

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه و مهندسی شیمی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/شیمی کاربردی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : p.daraei@kut.ac.ir