چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجید محدثی

مشاهده همه

مجید محدثی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1167 پست الکترونیکی : m.mohadesi@kut.ac.ir