یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

سهراب فتحی

مشاهده همه

سهراب فتحی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

برنامه هفتگی در ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲:

شنبه: آزمایشگاه مهندسی نفت (۰۲)؛ ساعت: ۱۵:۱۵-۱۶:۴۵ 

یکشنبه: طراحی راکتور پیشرفته؛ کلاس:۲۰۵؛ ساعت ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ 

دوشنبه: طراحی راکتور پیشرفته (هفته زوج)؛ کلاس:۲۰۷؛ ساعت ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ 

چهارشنبه: آزمایشگاه مهندسی نفت (۰۱)؛ ساعت: ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :